Hem

        Foto: Roland Olofsson

Välkommen till kören, bestående av ett härligt gäng gubbar, som vårdar den svenska 4-stämmiga manskörstraditionen, men som även har modernare svenska och utländska sånger på repertoaren. Kören har en gedigen notbank på drygt 100-talet sånger som man samlat på sig sedan körstarten 1946. Denna har under senare tid även utökats med manskörssånger som både skrivits och arrangerats av en av våra tidigare körledare Lennart Lundholm. Med ålderns rätt, lämnade Lennart över till en yngre musikalisk förmåga, som heter Sven ”Sebbe” Nyström. Lennart har dessvärre mist sin syn och är därför inte längre verksam i kören. Men efter ett år som körledare har nu ”Sebbe” även han valt att lämna över till en ny körledare. ”Sebbe” sjöng tidigare i körens andra basstämma och har valt att gå tillbaka till den igen.

Vår nye dirigent är ny i kören och heter Patric Kullenberg. Han är 49 år och bor i Asmundtorp,  är gift och har 2 barn.

Patric har gedigna musikaliska kunskaper. Har arbetat i många år som musiklärare, men tyckte att han ville göra något helt annat och arbetar numera som undersköterska i Nivå, Fredenborgs kommune, ca 15 km söder om Helsingör i Danmark. Han arbetar på nätterna varannan vecka och är sedan ledig veckan efter, vilket gör att han har mer tid att ägna sig åt annat som t.ex. musik, som är ett av hans fritidsintressen. Han kallar sig själv numera för ”fritidsmusiker/fritidskompositör”. Han skriver, komponerar, arrangerar, tonsätter musik på beställning. Förutom sången, spelar han många olika storters bleckblåsinstrument, piano, gitarr, bas med flera.

Är du intresserad av att ta del av vår sångarglädje, är du välkommen att kontakta oss via:

Ett av Landskronas vårdboenden

Foto: Ingvar Andersson

Sång vid vårdboende i Landskrona


Kören gör ett flertal framträdanden 1:sta maj.

Vi inleder traditionsenligt i Borstahusen med

invigning av årets seglarsäsong hos

segelsällskapet.

Därefter underhåller kören med traditionella

vårsånger på ett flertal vårdboenden.

Dagen avslutas i körlokalen, med traditionell sång  till maten, som sig bör i körsammanhang.

Under övriga året gör kören framträdanden

på vårdboenden, i  Konsthallen etc.

Även i Jultid är kören aktiv med några

framträdanden, som t.ex. i Katolska kyrkan i Landskrona.

Foto: Ingvar Andersson

Josef-Seliger-Chor från Plochingen


Landskrona firade 600- årsjubileum 2013.

Plochingen är vänort till Landskrona och

Josef-Seliger-Chor gästade därför Landskrona och

Öresundsvarvets manskör i maj.

Körerna hade en gemensam konsert i Sofia Albertina kyrka, där Anki Nilsson var solist.


Foto: Ingvar Andersson

 

Nordiska kör och musikfestivalen

Den nordiska kör- och musikfestivalen   i Landskrona 2012 blev en succé! Tack alla körer och orkestrar från Danmark, Finland, Norge och Sverige som gjorde festivalen i Landskrona den 14 – 17 juni  till en stor upplevelse i soligt sommarväder!

Foto: Camilla Blomberg

Bildspel: Monika Jönsson

Klicka på bilden, så får du ett bildspel och några sånger från vår resa till Goslar 2010

Körsång är både trevligt och bra för hälsan.


Sedan körsång förts in på ett demensboende i Karlshamn har medicinförbrukningen halverats. En gång i veckan sedan januari har ett 15-tal boende fått möjlighet att delta i sången. Allt fler har anslutit sig samtidigt som medicinering mot oro och aggressivitet har minskat.


Gå med i Öresundsvarvets Manskör,

ha trevligt och må bra!

Foto: Ingvar Andersson


Kören framträder på Öresundsvarvets 100 års jubileum