Historik


Öresundsvarvets manskör medverkade vid fartygsdop och var ett mycket uppskattat inslag i vardagen på Öresundsvarvet.

På den tiden leddes kören av Nisse Sundlin.

Det var också mycket viktigt att man framträdde i arbetskläder.

En del känns igen som; fr vä Nils Sundling dirigent, Carl Palm, Nils Sahlin,

Uno Andersson, Antoni Lundgren, Evald Persson, Knut Engström, Hjalmar Svanström, Bertil Andersson, Harry Lilja, Oskar Ask, Oskar Bengtsson,

Torsten Hermansson, Holger Hermansson, Erik Nilsson, Erik Kronkvist,

Anton Hansson, Rune Tjernberg, Ludvig Weigold, Möller, Knut Lorensson och

Gunnar Ekdahl.


 

 

Kören har under årens lopp haft tio dirigenter och körledare. Den första var kantor Lindholm från Lund.  Sedan följde kantor Wrahme från Billeberga, kantor Anton Bengtsson från Härslöv, studierektor Nils Sundling, kantor Ingemar Nilsson, körens andrabas Rolf Theurkauf, Berndt Nordberg, Lennart Lundholm, Sebbe Nyström samt vår nuvarande Patric Kullenberg. Patric har gedigen erfarenhet av körsång. Han har arbetat i många år som musiklärare, sjunger i Rönnebergakören i Asmuntorp och leder även Sonorakören i Landskrona


Körens övningslokaler har skiftat under årens lopp men fortfarande – efter drygt 60 år - träffas vi och övar, varje måndag. Idag håller vi till i vår lokal på Svarvaregatan 5 D.


Kören har även stått som värd vid Svenska Arbetarsångareförbundets kongress år 1978, samt vid förbundets Sångarstämma 1996, då kören dessutom firade sitt 50-årsjubileum. Landskrona invaderades då av nästan 500 sångare från Sverige och några av våra nordiska grannländer.


I mitten av juni år 2012 stod Öresundsvarvets Manskör tillsammans med Svenska Arbetarsångarförbundet som värdar, för en Nordisk Sång- och Musikfestival  i Landskrona, då 1200 nordiska sångare och musiker besökte oss och vår stad. Under fyra fantastiskt trevliga och soliga dagar, bjöds åhörare på vacker körsång och ljuv musik, från kyrkor, från parker, gator och torg.Öresundsvarvets Manskör


Aktiv kör som gärna deltar i större sång- och musikarrangemang. År 2007 deltog kören i den Nordiska Kör- och Musikfestivalen i Vaasa i Finland och 2008 var kören svensk representant vid det Norska Sangerforbundets 100-årsjubileum i Fredrikstad i Norge. 2009 deltog kören i den svenska sångarstämman ”Sång i Midnattsol” i Gällivare och 2010 åkte kören till tyska Goslar och deltog vid IDOCO:s Kör- och Musikfestival, där kören också var med och tävlade mot andra europeiska körer.


Vid det tillfället spelades en CD-skiva in där kören medverkar med två sånger. Dessa finns utlagda på Youtube. 


Även om det inte längre är aktuellt med någon körsång vid fartygsdop, så är kören fortfarande aktiv och har ett 15-tal framträdanden varje år. Vi hörs t.ex. i samband med Valborgsmässofirandet, vid invigningen av seglingssäsongen i Borstahusen, på Kulturnatten och vid Julkonsert. Vi sjunger också på äldreboenden och i kyrkor. Ibland kan ni träffa oss på en fest där vi underhåller med allsång, snapsvisor och en och annan Bellman- eller Taubevisa.


Om du är intresserad av att ta del av vår gemenskap och uppleva glädjen av att sjunga i en manskör få du gärna höra av dig till vår ordförande Alf Johansson.

Du når honom på mobil nr. 0706 80 62 13.


Kort historik kring Öresundsvarvets Manskör


Andra världskriget var äntligen över. På Öresundsvarvet i Landskrona träffades snickaren Gösta Neander, elektrikern Gösta Pettersson och plåtslagaren Gottfrid Olsson och pratade om att starta en kör på varvet.


Sagt och gjort - den 15 maj 1946 bildades Öresundsvarvets Manskör.


Redan samma år - den 12 oktober – anlitades kören för att bidra till den högtidliga stämning, som rådde vid varje dop och sjösättning. Denna gång var det det norska lastfartyget - bygge nr. 89 - ”Bengazi” på 3 600 ton som löpte av stapeln. 25 sångare ställde upp och framförde ”Sveriges flagga” och ”Naar Fjordene Blaaner”. Svensk talfilm filmade sjösättningen. Klädseln var arbetskläder, såväl för arbetare som för tjänstemän.


Kören deltog sedan vid drygt 80 fartygsdop och sjösättningar fram till år 1982 då varvet lades ner. Det sista fartyget som lämnade bädden var bygge nr. 282 – holländska ”Woensdrecht”.


En bild från sjösättning 1951 M/F ITAJAI

Några känns igen som Dirigent Anton Bengtsson

John Bergqvist, Gösta Neander, Gösta Pettersson

Gotfrid Olsson, Oskar Ljungberg,Bertil Andersson,

Erik Kronkvist, Antoni Lundgren, Wågen m.fl.


ITAJAI 112


Sjösatt den 31 januari 1951.

Levererad den 10 maj 1951.

Dimensioner: 101,0 M x 14,3 M x 6,0 M.

Dw.ton: 3790.

Maskin: 8 cyl GV diesel.

Effekt: 3700 ihk.

Knop: 14,5.

Passagerare: 4

Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg med passagerarehytter.

Gudmor: Elsie Deeke.


Levererad till Rederi AB Poseidon, (Erik Brodin) i Stockholm. Såld 1965 till Veb.

Deutfrachtl Seereederei, DDR och omdöpt till TOLLENSE.

Såld 1978 till Derry Shipping Lines i Libanon och omdöpt till SEA HORSE.

Överförd 1981 till Sea Horse Shipping Lines i Libanon, samma namn.

Såld på auktion 1983 efter beslag på grund av illegal transport av trävaror.

Sänkt 1983 som vågbrytare i Tripolis hamn, Libyen.

Är enligt Lloyds Register utplånad 1998.


Denna s.k. "HALVMODELL" av fartyget OTTO BANCK hänger på väggen i vår klubblokal och är den som är avbildad i Huvudet på vår hemsida.

Efter ett antal ägar- och några namnbyten, 1971 omdöpt till

M/S KUNGSHAMN


155 OTTO BANCK

Id.no. 5413147.

Regnr: 9820

Signal: SDLN-SZMK


Döptes med Körens hjälp 19570926.

I gamla ÖV-gubbars namn 155an


Sjösatt den 26 september 1957

Levererad den 19 februari 1958.


Dimension: 122,86 M x 18,29 M x 8,28 M.

Dw.ton: 9740.

Maskin: 6cyl enkelverkande 2-takts GV gejddiesel, typ 6DM520/1100 VGS-U.

Effekt: 5450 EHKR.

Knop: 16.

Fartygstyp: Open shelterdäckat lastfartyg.

Gudmor: Ulla Willer-Andersen.


Levererad till Bancks Rederier i Helsingborg.

1963 chartrad av Hillerströms Rederi AB i Helsingborg, omdöpt till RHODOS

1966 såld  till Rederi AB Poseidon (Brodin) i Stockholm. Omdöpt till MARGARETA BRODIN.

1970 köpte Salénrederiet upp Brodinrederiet.

1971 omdöpt till KUNGSHAMN.

1976 såld till Io Shipping S.A. i Panama, omdöpt till IO.

1980. Såld till Nikias Maritime Co SA, Pireus, Grekland. Omdöpt till EPAPHUS.

1982 04 20. Ankom Mohammed Farooq, Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.


Som ni ser i faktarutan är det 5450 axelhästkrafter på 6 cylindrar. Vilket gav drygt 900 hkr/cylinder

Jämför man med Nihons 3 motorer med totalt 32 cylindrar och 75000 hkr vilket var 2340 hkr/cylinder

Sista motorerna vi byggde in från Götaverken hette KF 90 och utvecklade runt 3000 hkr/ cylinder


Fakta: Ingvar Andersson